PARTNERS

એજન્સી ભાગીદારો

એવું વિચારીને કે આપણે સારા ભાગીદારો બનાવીશું? અમારો સંપર્ક કરો!

સંયુક્તપણે, અમે અમારા સમુદાયમાં વ્યક્તિઓ અને પરિવારોને સંસાધનો, ટેકો અને તકોનું સમૃદ્ધ જાળું પ્રદાન કરીશું. આ તેમને ઉત્પાદક, આત્મનિર્ભર અને સામાજિક-જવાબદાર બનવામાં મદદ કરશે અને સામાજિક-આર્થિક સ્થિરતા અને વિકાસ લાવશે.

અમારા કારણમાં જોડાઓ

જ્યાં સુધી ગરીબી, અન્યાય અને અસમાનતા જળવાઈ રહેશે, ત્યાં સુધી આપણામાંથી કોઈ પણ ખરા અર્થમાં આરામ નહીં કરી શકે. જીવન બદલવામાં બહુ વાર નથી લાગતી. આજે જ સંપર્કમાં રહો અને ફરક પાડવાનું શરૂ કરો.